Διαδικτυακή πύλη δημόσιων προκηρύξεων και διαγωνισμών

Με e-mail θα λάβετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες προκηρύξεις στη Γρεεκη αντ Κύπρος​​, την ΕΕ και άλλες χώρες.


Δοκιμή αναζήτησης

Δωρεάν 15-ήμερη υπηρεσία σας επιτρέπει να δείτε, να αναζητήσετε, να επιλέξετε δημόσιες προκηρύξεις και να λάβετε ειδοποιήσεις μέσω e-mail.
Συνεχίστε

Γρήγορη αναζήτηση

Αναζήτηση ανά κατηγορία


Οφέλη της διαδικτυακής πύλης EuTenders

Στους εγγεγραμμένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης EuTenders παρέχουμε πληροφορίες για τις τρέχουσες δημόσιες προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς, τις οποίες θα λάβετε μέσω e-mail ή θα τις αναζητήσετε στην πύλη. Η υπηρεσία θα σας εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα και θα σας επιτρέψει την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας στη Γρεεκη αντ Κύπρος ​​και στο εξωτερικό.

Τι βρίσκεται στη διαδικτυακή πύλη

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Επίσημη Εφημερίδα TED, στη Ελληνικής και Κυπριακής διαδικτυακή πύλη e-προκηρύξεις και στις προσφορές των επιχειρήσεων από εταιρικές διαδικτυακές πύλες. Στη βάση δεδομένων βρίσκονται καθημερινά πάνω από 200.000 δημόσιες προκηρύξεις. Ετήσια αξία προκηρύξεων 500 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τελευταίοι διαγωνισμοί

Σύνολο διαγωνισμών: 81.931

Χώρα Κατηγορία Τίτλος Προθεσμία
Σουηδία Ιατρικές συσκευές Ιατρικές συσκευές 15-04-2015
Νορβηγία Υπηρεσίες οδικών μεταφορών Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών... 01-01-2016
Ισπανία Ιατρικές συσκευές Χειρουργικά μοσχεύματα 07-04-2015
Σουηδία Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός... Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός ... 17-04-2015
Σουηδία Υπηρεσίες ασφάλισης Υπηρεσίες ασφαλιστικών πρακτόρων... 19-04-2015
Ελβετία Υπηρεσίες μηχανικού Υπηρεσίες μηχανικού 14-04-2015
Ελλάδα Υπηρεσίες ελέγχου και δοκιμών με ηλεκτρονικούς υπολο... Θεματικές επισκοπήσεις ανά χώρα σχετικά με τις μαθητε... 22-04-2015
Σουηδία Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες... Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες... 14-04-2015
Σουηδία Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών ... Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα προμηθειών... 16-04-2015
Ισπανία Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ... Βοηθητικές κρατικές υπηρεσίες... 31-03-2015
Σουηδία Υπηρεσίες μηχανικού Υπηρεσίες μηχανικού 14-04-2015
Σουηδία Αντλίες και συμπιεστές Αντλίες αποχέτευσης 31-03-2015
Ισπανία Διαχείριση & Ανακύκλωση Αποβλήτων (και Επικίνδυνων Α... Διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων... 30-04-2015
Σουηδία Υπηρεσίες μηχανικού Υπηρεσίες μηχανικού 14-04-2015
Βέλγιο Υπηρεσίες έρευνας Υποστήριξη για την εμψύχωση, ενημέρωση, οργάνωση εκδη... 29-04-2015
Ηνωμένο Βασίλειο 8 Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες... 16-04-2015
Σουηδία Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλ... Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες... 14-04-2015
Σουηδία 7 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργω... 14-04-2015
Σουηδία 3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλ... 14-04-2015
Σουηδία Υπηρεσίες δεδομένων Υπηρεσίες συλλογής και διαταξινόμησης δεδομένων... 16-04-2015
Σουηδία Ιατρικά αναλώσιμα Εξοπλισμοί ακράτειας 20-04-2015
Σουηδία Υπηρεσίες μηχανικού Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα που αφορούν κα... 15-04-2015
Σουηδία Υπηρεσίες μηχανικού Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κ... 14-04-2015
Ελβετία Διανομή ηλεκτρικού και συναφείς υπηρεσίες... Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες... 15-04-2015
Σουηδία Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορ... Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορο... 14-04-2015
Σουηδία Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και συναφείς υπηρ... Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού... 14-04-2015
Βέλγιο Νομικές υπηρεσίες Μελέτη σχετικά με τις μισθολογικές διατάξεις που εφαρ... 20-04-2015
Σουηδία Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλ... Έπιπλα 14-04-2015
Ηνωμένο Βασίλειο Όργανα και Συσκευές για μέτρηση, έλεγχο, δοκιμή και ... Ηλεκτρονικά μικροσκόπια μετάδοσης... 17-04-2015
Σουηδία Αυτοκίνητα οχήματα Επιβατικά αυτοκίνητα 23-04-2015